Veľkoobchod

Veľkoobchod - E-shop

Objednávky pre veľkoobchod volajte
Maslák Peter tel. č.: 0911 309 229

Konateľ:
Peter Šimko tel. č.: 0903 379 969
Trenčín 91105,  Zlatovská 33
areál VODEKO - Park-One

e-mail: autoboxy@autoboxy.sk

Korešpodenčná adresa:

AUTOBOXY SLOVAKIA s.r.o. 
Fándlyho 137/15 
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:  36335681
IČ DPH: SK2021822132


Pravý blok - najbližšia predajňa