Kontakt

Kontakt

 

Fakturačná adresa:
AUTOBOXY SLOVAKIA s.r.o. 
Fándlyho 137/15 
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:  36335681
IČ DPH: SK2021822132

Bankové spojenie: 

ČSOB - SK 33 7500 0000 0040 0301 5919 

VÚB   - SK 94 0200 0000 0018 3334 3651   

Objednávky-Sklad: 

AUTOBOXY SLOVAKIA, s.r.o.

Zlatovská 33, ( Areál VOD-EKO, park ONE)

911 05 Trenčín  

PONDELOK - PIATOK     8:00 - 16:30   

Kontaktné osoby:

Martin Dodonka, Rastislav Baláž, Peter Maslák  

Telefón:   +421 (0)42 442 79 22
O2:          +421 910 933 118 , +421 911 309 229
E-mail:  autoboxy@autoboxy.sk


Konateľ - obchodný zástupca - veľkoobchod: 

Peter Šimko
Mobil:     +421 (0)903 379 969
E-mail:  peter.simko@autoboxy.sk 
 

 

Prevádzka Bratislava: 


Adresa prevádzky:
AUTOBOXY SLOVAKIA s.r.o. 
Vajnorská 127
areál  AVIS
831 04 Bratislava
Slovakia

PONDELOK - PIATOK     8:00 - 16:30 


Kontaktné údaje:

Ved.predajne: Ronald Snadík        
Telefón: +421 (0)2 44 371 373
Mobil:     +421 (0)903 512 702
E-mail:  bratislava@autoboxy.sk

  

 

Prevádzka Trenčín: 


Adresa prevádzky:

Ved. predajne: Peter Maslák
AUTOBOXY SLOVAKIA s.r.o. 
Zlatovská 33
areál VODEKO Park-One

911 05 Trenčín
Slovakia

Kontaktné údaje:
Telefón: +421 (0)32 640 18 21          
Mobil:     +421 (0)910 933 118
E-mail:  trencin@autoboxy.sk

 

Prevádzka Žilina: 


Adresa prevádzky:
AUTOBOXY SLOVAKIA s.r.o. 
Košická cesta 1601
areál predajňa KIA
010 01 Žilina
Slovakia

Kontaktné údaje:

Ved. predajne: Peter Cinko
Telefón: +421 (0)41 764 92 51           
Mobil:     +421 (0)948 873 100
E-mail:  zilina@autoboxy.sk