Preprava nákladu na streche vozidla

Ako na prepravu nákladu na streche vozidla

Určite sa aj vám stalo, že ste občas potrebovali prepraviť väčší náklad vo vozidle, ktorý sa nestal do batožinového priestoru. Existuje viacej spôsobov ako ho prepraviť. Jedným z nich je preprava nákladu na streche vozidla. Na to sa používajú štandardizované nosiče.

Určite si spomínate na staršie strešné nosiče. Tie sa v minulosti  na auto upevňovali do odtokovej drážky na streche vozidla. Dnešné vozidlá majú pre tieto účely predpripravené pevné úchytné body na montáž strešného nosiča. Do týchto bodov sa potom samotný nosič jednoducho namontuje. Niektoré vozidlá majú na streche predpripravné pozdľžniky, na ktoré potom stačí zakúpiť len úchyty a pozdĺžne tyče. Pri kúpe strešného nosiča by ste mali vedieť model svojho vozidla a rok výroby.

Na strešný nosič je možné pripevniť priamo prepravovaný náklad, napríklad nadrozmernú batožinu, alebo aj špecializovaný nosič na prepravu bicyklov alebo autobox. Týmto ostatným možnostiam sa budeme venovať v jednom z ďalších blogov.

Nosnosť strechy a hmotnosť nákladu

Pri preprave nákladu na streche je potrebné dbať na to aby ste strechu vozidla nepreťažovali. Nosnosť strechy je približne 75 kg. No každé vozidlo má inú nosnosť podrobnosti nájdete v technickom preukaze svojho vozidla. Do tejto hmotnosti je potrebné započítať aj hmotnosť samotného nosiča. Ak prepravujete na streche bicykel alebo aj autobox, tak je potrebné započítať aj ich hmotnosť. Takže na samotný náklad nám zostane približne nejakých 50 kg.

Je potrebné si uvedomiť, že vozidlo nemôžete preťažovať, neprospieva to jeho konštrukcii a vozidlo z nákladom na streche má iné jazdné vlastnosti ako bez neho. Predovšetkým sa jedná o väčší odpor vzduchu, treba si dávať aj pozor pri podjazde pod prekážkami a nezabudnúť že sme vyšší ako obvykle.

Pripevnenie a označenie nákladu

Prepravovaný náklad na streche musíme aj dostatočne upevniť, aby sa nám počas jazdy neuvoľnil a neohrozoval posádku vozidla a v neposlednom rade aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Takto prepravovaný náklad je možné upevniť pomocou pružných upínačov, prípadne môžete použiť aj upínacie popruhy.

Ak prepravovaný náklad na vozidle presahuje jeho rozmery, tak je ho potrebné podľa vyhlášky č. 9/2009 náležite označiť. V § 51 odsek 5 sa píše: Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako o 40 cm alebo ak náklad na vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do strany, prečnievajúci koniec nákladu musí byť označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,20 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm. Za prečnievajúci náklad sa považuje aj bicykel alebo iný predmet prepravovaný na nosiči namontovanom vzadu na vozidle. - Späť na zoznam